Επικίνδυνες κατασκευές Επ03 | Πολεμώντας το μπλακ άουτ

Διαθέσιμο έως 13/07/2021

Τα περασμένα πενήντα χρόνια, η ενέργεια που χρησιμοποιείται στον κόσμο διπλασιάστηκε.

Στα επόμενα πενήντα χρόνια, θα διπλασιαστεί ξανά.
Θα μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζήτηση ή θα βυθιστούμε στο σκοτάδι;

Παντού στον κόσμο, οι μηχανικοί φτάνουν σε ακραία σημεία για να κρατήσουν το φως μας αναμμένο: δαμάζοντας την ενέργεια του ποταμού με το μεγαλύτερο μήκος στη Γη, πέφτοντας μέσα στην καυτή λάβα ενός ενεργού ηφαιστείου και οικοδομώντας μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις στον κόσμο.

Source link